Today's Featured Sermon
Click to Tune In William Marrion Branham - God Providing Healing For This Generation
 Listeners Now:  
Since April 17, 2002:
 Listeners Served:  
 Sermon Downloads:  
 
   
Loading...

Chcem sa zapojiť do rozširovania Evanjelia času konca Ježiša Krista
Ako sa môžem stať časťou tohto úsilia šíriť Evanjelium času konca tým, ktorí nepočuli tieto Dobré Správy?
 
BulletToto úsilie môžeš podporiť svojimi modlitbami.

Bullet Môžeš sa podeliť so svojimi komentármi v našej Knihe návštev (GuestBook), prežitiami v našej Knihe svedectiev (Testimony Book), alebo Svedectvá očitých svedkov (Eye Witness Account) , ak si bol jedným z tých, za ktorých sa modlilo, alebo si navštívil zhromaždenia brata Branhama, či mal príležitosť stráviť s ním nejaký čas) ako sa budeš cítiť vedený.

Bullet Vaša finančná podpora, príspevok nám umožňuje vylepšiť, udržať a riadiť našu stránku a platformu LWB Mobile App, poskytovať 24/7 priamy prenos pre Posolstvo času konca, nakupovať a roznášať knihy Posolstva a Biblie KJV zadarmo pre nových veriacich a tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. Tiež podnikáme misijné cesty podľa toho, nám Pán poskytuje prostriedky.

Každý materiál zasielame ZDARMA ako Písmo hovorí:

"Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte; zdarma ste dostali, zdarma dajte." [Matúš 10:8]

Všetky prijaté príspevky podporujú toto úsilie.
Living Word Broadcast je dobrovoľnícka snaha a dobrovoľníci nie sú za svoj čas a výdavky honorovaní.

Príspevky prosím posielajte na:

Living Word Broadcast
P. O. Box 4951
Naperville, IL, 60567 USA
alebo

Všetky príspevky budú prijaté s potvrdenkou k odpočítaniu z dane na konci roku, v ktorom sa príspevky doručili.

Vopred ďakujeme za vaše modlitby a podporu tejto činnosti.

"A vravel im: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, žeby vypudil robotníkov do svojej žatvy.“ "[Lukáš 10:2]

Modlite sa za nás, aby sme boli každým dňom vedení Duchom Svätým, v tejto malej snahe rozšíriť Evanjelium času konca nášho Pána Ježiša Krista.

Nech vás Boh bohate požehná aj vašich milovaných.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2024 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy