Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Wat zal ik doen met Jezus de Christus genaamd? 
 Listeners Now: 13 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 20,166,077 
 Sermon Downloads: 19,092,530 
 
Friday February 15, 2019  11:14:57 pm CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   4/50
Now Playing: William Marrion Branham - Jesus Christ The Same Yesterday, Today, And Forever
  Subject For This Month: For It Is God Which Worketh In You Both To Will And To Do Of His Good Pleasure
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Philippians 2:13]  "For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure."
[John 8:29]  "And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him."
[Hebrews 11:5-6]
5 "By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God."
6 "But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him."
[I John 3:22]  "And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight."
schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Is Your Life Worthy Of The Gospel?
Next Selection: William Marrion Branham - There Is Only One Way Provided By God For Anything
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  1/50
Now Playing: William Marrion Branham - Divine Healing
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 58-05
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 3/50
Now Playing: Jeremy Waldner - I'm Forgiven
Next Selection: Unknown Artists - There Is A Land
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 764,113)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 190,644
Viewed: 133,285
Viewed: 131,999
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 122,386
Viewed: 52,029
Viewed: 133,770
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 0/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Wat zal ik doen met Jezus de Christus genaamd? 
Volgende:  William Marrion Branham - De binnenste voorhang - Waarom worden de mensen zo heen weer geslingerd? 
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   0/50
Nu speelt:  Diverse artiesten - Ik bouw op U (lied 124)
Volgende:  Unknown - Track 18

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  460,773)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2019 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits