Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Jehovah-Jireh Deel 1 
 Listeners Now: 20 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 20,740,551 
 Sermon Downloads: 20,474,172 
 
Wednesday April 1, 2020  5:58:51 am CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Queen Of Sheba
  Subject For This Month: Why Are Ye Troubled? And Why Do Thoughts Arise in Your Hearts?
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Luke 24:38]  "And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?"
[II Corinthians 4:8-10]
8 "We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;"
9 "Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;"
10 "Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body."
[John 14:1]  "Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me."
[John 14:27]  "Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid."
schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Seventh Seal
Next Selection: William Marrion Branham - God Hiding Himself In Simplicity
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  0/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 58-03
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 57-14
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 4/50
Now Playing: The Believers - New Jerusalem
Next Selection: Congregation - Glad Day
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 669,607)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 171,370
Viewed: 116,936
Viewed: 114,465
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 110,482
Viewed: 40,376
Viewed: 115,978
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 2/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Jehovah-Jireh Deel 1 
Volgende:  William Marrion Branham - Gemeenschap door verlossing 
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   1/50
Nu speelt:  Opwekking 18 - 15 453 Jezus, Heilige Gezalfde
Volgende:  Ronald Koops - Abide with me

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  464,581)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2020 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits