Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Čo mám urobiť s Ježišom zvaným Kristus?
 Listeners Now: 25 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 30,571,261 
 Sermon Downloads: 33,744,950 
 
Sunday February 25, 2024  7:24:54 pm CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   5/50
Now Playing: William Marrion Branham - God's Eye
  Subject For This Month: Christ Jesus Hath Made Me Free From The Law Of Sin And Death
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Romans 8:2]  "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."
[Genesis 2:16-17]
16 "And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:"
17 "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die."
[John 5:24]  "Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life."
schd0   3/50
Now Playing: William Marrion Branham - He That Is In You
Next Selection: William Marrion Branham - The Token
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 61-07
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 61-08
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 3/50
Now Playing: Unknown Artists - Fairest Lord Jesus
Next Selection: Reisa Young & Group - God Will Make..Trial..Blessing
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 812,757)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 209,037
Viewed: 142,640
Viewed: 141,211
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 132,241
Viewed: 47,098
Viewed: 140,530
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 1/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  1/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Čo mám urobiť s Ježišom zvaným Kristus?
ďalší výber  William Marrion Branham - 7 CV-01 Kapitola

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   518,913)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2024 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy