Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Druhá pečať
 Listeners Now: 23 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 29,492,165 
 Sermon Downloads: 29,596,226 
 
Tuesday January 25, 2022  11:12:17 am CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Hear Ye Him
  Subject For This Month: Now Are Ye Light In The Lord
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Ephesians 5:8]  "For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:"
[Matthew 5:14-16]
14 "Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid."
15 "Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house."
16 "Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven."
[Isaiah 60:1,3]
1 "Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee."
3 "And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising."
schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - God's Word Calls For A Total Separation From Unbelief
Next Selection: William Marrion Branham - Turn On The Light
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  3/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 58-13
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 58-07
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 8/50
Now Playing: Various Artists - All your Promises are True
Next Selection: 120115am04sp
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 798,472)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 204,510
Viewed: 140,014
Viewed: 139,079
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 129,870
Viewed: 46,827
Viewed: 138,172
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 0/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  0/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Druhá pečať
ďalší výber  William Marrion Branham - Medzera medzi cirkevnými vekmi a pečaťami

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   507,604)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2022 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy