Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Prvá pečať
 Listeners Now: 21 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 27,241,751 
 Sermon Downloads: 29,036,803 
 
Monday October 18, 2021  9:10:29 am CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   4/50
Now Playing: William Marrion Branham - Painted-Face Jezebel
  Subject For This Month: This Mortal MUST Put On Immortality
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [I Corinthians 15:53-54]
53 "For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality."
54 "So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory."
[II Corinthians 5:1-2]
1 "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens."
2 "For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:"
[I John 3:2]  "Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is."
schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Fellowship By Redemption
Next Selection: William Marrion Branham - The Supernatural
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 61-11
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 55-06
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 4/50
Now Playing: Quartet - Quartet.mp3
Next Selection: Unknown Artists - Jesus, Lord To Me
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 796,059)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 203,802
Viewed: 139,564
Viewed: 138,595
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 129,517
Viewed: 46,796
Viewed: 137,785
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 2/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  1/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Prvá pečať
ďalší výber  William Marrion Branham - Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   506,934)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2021 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy