Dnešná hlavná kázeň
William Marrion Branham - Boh tohoto zlého veku
 Listeners Now: 21 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 19,957,399 
 Sermon Downloads: 13,408,589 
 
Wednesday January 23, 2019  1:37:20 am CST (GMT -6) 
Loading...

Slovensky

"Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]

Ak
Bullet hľadáš uzdravenie z nejakej choroby (napr. rakovina),
Bullet túžiš nájsť zmysel alebo účel svojho života,
Bullet hľadáš biblickú pravdu alebo túžiš kráčať bližšie s Pánom Ježišom Kristom
potom si prosím nájdi čas na počúvanie niektorých našich vysielacích kanálov.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   4/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Approach To God
  Subject For This Month: They Were All Filled With The Holy Ghost
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [Acts 2:1-4]
1 "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place."
2 "And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting."
3 "And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them."
4 "And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance."

schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - What Is The Attraction On The Mountain?
Next Selection: William Marrion Branham - Trying To Do God A Service Without It Being God's Will
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Prayer Line 58-05
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 61-08
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 4/50
Now Playing: 121125pm02sp
Next Selection: 121202pm02sp
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 583,015)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 147,261
Viewed: 100,421
Viewed: 99,893
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 96,470
Viewed: 38,310
Viewed: 100,660
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 3/50  
 
  Dnešná hlavná kázeň
Plán
 
Poslucháčov
Vysielanie   "Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom."[Zjavenie 10:7]
schd7
  0/50
Teraz prehráva:  William Marrion Branham - Boh tohoto zlého veku
ďalší výber  William Marrion Branham - Duchovný pokrm na daný čas

Vysielame Williama Branhama, “muža poslaného od Boha” s uzdraveniami a odhaleniami biblických tajomstiev s jedinečnou službou v našom veku.

Pre viac informácií kliknite sem na prihlásenie sa do nášho mesačného letáku zdarma.

Stiahnuť zadarmo súbor s  Otázkami a odpoveďami z Posolstva času konca: časť #1 |  časť 2  .(Počet stiahnutí:   437,779)

Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://www.vecerne-svetlo.sk

Nech Pán Ježiš Kristus bohate žehná teba a tvojich milovaných, ako sa pripájaš k vysielaniu Living Word Broadcast.

LWB je venované všetkým, ktorí vyhliadajú zjavenie sa Pána ježiša Krista; vám dlžíme tieto tu použité materiály."Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň."[Židom 10:25]."Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast."[1 Korinťanom 3:7]
Copyright © 2002-2019 Living Word Broadcast. Všetky práva vyhradené. Copyright | Súkromie | Vylúčenie zodpovednosti | Zásluhy